Sizin Ajans

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Sizin Ajans, ilgili tarafın kişisel verilerinin işlenmesinden sorumludur ve bu verilerin, Avrupa Parlamentosu’nun (AB) 2016/679 Tüzüğü olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut yönetmelik hükümlerine uygun olarak işleneceğini bildirir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgiler;

 • Kişisel verilerin alınması
 • Kişisel verilerinizin işlenmesindeki sorumluluk
 • Kişisel verilerin işlenme amacı
 • Kişisel verilerin işlenmesinin meşruluğu
 • Kişisel verilerin alıcıları
 • Verilerin korunma zamanı
 • İlgili tarafın hakları
 • Güvenlik önlemleri
 • Güvenlik ve veri koruma politikasındaki değişiklikler
 • Kişisel verilerin alınması
 
 

Sizin Ajans’ta işlenen tüm kişisel veriler, ilgililerin kendileri veya yasal temsilcileri tarafından sağlanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu;

Kimlik: Sizin Ajans
Posta Kodu: Günaydın Mh, 1. Okul Sk, No:40/10, 10200 Bandırma/Balıkesir
Telefon Numarası: +90 (545) 328 04 85
E-posta: iletisim@sizinajans.com

Kişisel verilerin işlenme amacı;

Personel verileri: Veri sağlayıcının kişisel verilerinin işlenmesinin temeli, şirket ve çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yürütülmesidir.
Aday verileri: İlgili tarafın kişisel verilerinin işlenmesinin yasal dayanağı, yürüttüğümüz personel seçim süreçlerine katılmak için özgeçmişlerini verirken sağladıkları rızadır.

 • Müşteri verileri: Müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesinin yasal veya yasal dayanağı, yaptıkları sözleşmenin veya siparişlerin ifasıdır.
 • Tedarikçi verileri: Tedarikçilerin kişisel verilerinin işlenmesinin yasal veya yasal dayanağı, Şirket ile mevcut sözleşmenin veya iş ilişkisinin yürütülmesidir.
 • İletişim bilgileri: Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki veya hukuki dayanağı, bu amaçla yetkilendirilmiş formu doldururken verilen rızadır.
 • Müşteri şikayetleri ve verileri: Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki veya hukuki dayanağı, bu amaçla yetkilendirilmiş form doldurulurken verilen onaydır.
 
 

Verilerin saklanma süresi;

 • Personel verileri: Çalışanların kişisel verileri, iş sözleşmesi ilişkisinin geçerliliği süresince ve şirketle ilişkileri sona erdikten sonra, uygulamadan kaynaklanan yasal hükümler ile belirlenen sorumlulukların sınırlandırma dönemlerinde saklanacaktır.
 • Aday verileri: Adayların kişisel verileri seçim süreci boyunca saklanacaktır. İşlem bittiğinde ve seçilmediğiniz takdirde, dosyanızı ilerideki seçim işlemler için rızanız dahilinde saklanacaktır.
 • Müşteri ve tedarikçi verileri: Kişisel verileriniz, ilgili sözleşme ilişkisinin geçerliliği süresince ve bu bittikten sonra, uygulamadan kaynaklanan yasal hükümler tarafından belirlenen sorumlulukların sınırlandırma dönemlerinde saklanacaktır.
 • İletişim bilgileri: Kullanıcıların bizimle iletişime geçerken sağladığı kişisel veriler, yalnızca tarafımıza yapılan talebin işlenmesi tamamlandıktan sonra silinecek şekilde yönetilmesi sırasında saklanacaktır.
 • Müşteri şikayetleri ve verileri: Kullanıcıların bizimle iletişime geçerken sağladığı kişisel veriler, bize iletilen talebin çözümü tamamlandıktan sonra silinecek fakat yönetilmesi sırasında saklanacaktır.
 
 

İlgili tarafın hakları;

İlgili Taraf, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK’da sağlanan aşağıdaki hakları herhangi bir zamanda kullanabilir:

 • Kişisel verilerinize erişim talep etme hakkı.
 • Düzeltme veya silme talebinde bulunma hakkı.
 • İşleminizin sınırlandırılmasını talep etme hakkı.
 • İşleme karşı çıkma hakkı.
 • Veri taşınabilirliği hakkı.
 
 

Bu haklar, Sizin Ajans’ın Türkiye’deki adresi olan Günaydın Mh, 1. Okul Sk, No:40/10, 10200 Bandırma/Balıkesir adresine gönderilen bir ileti yoluyla kullanılabilir.

Güvenlik önlemleri;

Sizin Ajans, işlenen kişisel verilerin niteliğine ve işlemin koşullarına göre, mümkün olduğunca yeterli düzeyde güvenlik sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri kullanma yöntemini benimsemiştir.

Güvenlik ve veri koruma politikasındaki değişiklikler;

Sizin Ajans, yasama veya hukuki gelişmelerin yanı sıra konudaki standart kodlardan veya stratejik kararlardan kaynaklanabilecek yeni kanun ve yönetmelikler uyarınca veri koruma politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.